nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Marknadsföring

Vattenfall får reklampris för klimatkampanj

I reklamtävlingen 100-wattaren och den nya kategorin Internationell reklam tog Vattenfall hem första priset för sin internationella kampanj Empty Words. Med klimatkampanjen gick Vattenfall ut i internationell press i tidningar som The Economist, Times och Financial Times.

Greenpeace KO-anmäler OKQ8

Greenpeace har anmält OKQ8 till Konsumentombudsmannen för vilseledande reklam kring palmoljebränslet Diesel Eco20. ”En grön världsnyhet”, ”miljödieseln som alla tjänar på” står det i broschyren som nyligen skickats ut till OKQ8s medlemmar, konstaterar Greenpeace.

Marknadsföring- Sanning och synas en balansgång

Att skapa starka bilder som alla ser men som ändå håller sig inom ramen för sanningen, det kan vara en balansgång på smal lina.
– Ett tydligt budskap ska kännas direkt i magen, vara korrekt och det måste finnas utrymme för betraktaren att dra egna slutsatser, säger Karin Lodin som gjort kampanjer för både Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Håll dig till sanningen i marknadsföringen!

Diffusa och flummiga miljöpåståenden är inget man gillar på Konsumentverket.
– Vi ställer höga krav på miljöbudskap eftersom de har en positiv klang. Det du påstår ska du kunna bevisa, konstaterar Sofie Almbladh, jurist på Konsumentverket.

Miljöargumenten som inte höll

Svenska marknadsdomstolens allra första prövning av miljöargument gällde marknadsföring av avfallskvarnar. Det var 1973, sen dess har målen rört allt från bilar till tvättmedel och deodoranter. Här följer några av domarna i korthet.