nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Livscykelanalys

Hållbart och lönsamt på samma gång

Hållbarhet är en framtidsfråga för näringslivet. En ny avhandling har studerat hur miljömärkning, upphandling och styrning av leverantörskedjor kan förbättras för att mer effektivt och samordnat bidra till hållbar utveckling.

LCC-verktyg för personbilar

Miljöstyrningsrådet har tagit fram ett verktyg för livscykelkostnader för personbilar. Verktyget är anpassat för att användas vid anbudsutvärderingar och visar vad den upphandlade enheten får betala för bilen under hela användningstiden.

Arbetsgrupp för livscykelanalys av biobränslen

SIS har bildat en ny arbetsgrupp för att undersöka hur man kan tillämpa livscykelanalysstandarderna när man bedömer biobränslens potential för att ersätta fossila bränslen. – På senare tid har det visat sig att man sällan gör en ordentlig vetenskaplig utvärdering av miljöeffekterna från olika bränslen, skriver projektledare Lars Jonsson i SIS nyhetsbrev.

ISO-standarder för livscykelanalys blir mer lättanvända

De tidigare fyra ISO-standarderna för livscykelanalys har reviderats och slagits ihop till två. Standarden Livscykelanalys – Principer och struktur, SS-EN ISO 14040:2006, beskriver från grunden vad livscykelanalyser innebär. Standarden Livscykelanalys – Krav och vägledning, SS-EN ISO 14044:2006, går vidare och är en vägledning som beskriver hur analyserna går till.

Svårt välja program för LCA

I takt med att livscykelanalyser blir vanligare har antalet programvaror för att utföra analyserna ökat. En färsk rapport visar att såväl priserna som funktionaliteten på programmen varierar kraftigt. Den som planerar att köpa mjukvara bör därför noga tänka igenom vad man vill ha ut av programmet innan man kontaktar en leverantör.