nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Leverantörsuppföljning

Offentlig upphandling förbättrar villkor i leverantörsleden

Offentlig upphandling kan göra skillnad när det gäller att förbättra arbetsvillkor i globala leverantörsled.
- När sociala krav används på ett bra sätt kan de ha en positiv inverkan på mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på plats i produktionen, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch och medförfattare till en ny rapport på temat.