nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Ledarskap

Män och kvinnor i olika världar

Långt kvar till ett jämställt arbetsliv

Den svenska arbetsmarknaden är fortfarande långt från jämställd. Och den kommer sannolikt inte att bli mer jämställd med nästa generation. Det visar resultatet från Ledarnas jämställdhetsrapport 2017.

Företag missar avgörande innovationspotential

Debatt

Att Sveriges chefer har kunskap om hållbarhet som en strategisk fråga – att det är något som bidrar till affärsnytta och tillväxt – borde vara en av de viktigaste prioriteringarna på företagsledningarnas bord när verksamheterna lägger sin planering för 2015. Det skriver Annika Elias, ordförande för Ledarna och Erika Svensson, hållbarhetsexpert på Ledarna.