nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Lagstiftning

Klartecken för norsk klimaträttegång

I höstas stämde frivilligorganisationer norska staten för att de öppnat för oljeborrning i Barents hav. Nu har norsk domstol meddelat att de kommer att ta upp målet.

De nya miljölagarna 2017

Minskad förbrukning av plastkassar, striktare regler för torvbrytning och justeringar av industriutsläppssdirektivet – det är innehållet i några av de nya lagar och förordningar som börjar gälla i år.

Så sätter du stopp för korruptionen

Som Miljö & Utveckling skrev om igår är korruption ett gigantiskt miljöproblem. I dag har de flesta företag policys, rutiner och riktlinjer för hur de ska jobba med korruptionsfrågor. Utmaningen är att applicera dem i praktiken. Nina Farrahi på advokatbyrån Vinge tipsar om hur du kan bygga en struktur där mutor inte slipper igenom det finmaskiga nätet.

Stopp för vårdslös skrotning av fartyg

En ny lag som ska göra skrotning av EU-flaggade skepp renare godkändes i dag av medlemsländerna. Lagen förbjuder skrotning genom "strandning", det vill säga att lämna fartyget på en strand.

IED bjuder in till olika tolkningar

Regeringen föreslår att ny lagstiftning som berör utsläpp från industrin inom EU:s industriemissionsdirektiv, IED, ska träda i kraft redan den 7 januari 2013. Men trots väntade positiva miljöeffekter jublar inte föreningen Kommunala Miljöchefer.