nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kommunikation

Svensk kampanj om återanvändning utsedd till världens bästa

Avfall Sveriges budskap om att det är coolt att låna och laga vinner internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. Kampanjen lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion.

Eskilstuna ger 50 miljölöften

Eskilstuna kommun har tagit fram en checklista med 50 åtgärder för en bättre miljö som de ska genomföra fram till 2018.
– Vi gör många saker men har inte varit lika bra på att berätta om dem, berättar Lars Wiklund, kommunstrateg i Eskilstuna kommun.