nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kommunikation

Svensk kampanj om återanvändning utsedd till världens bästa

Avfall Sveriges budskap om att det är coolt att låna och laga vinner internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. Kampanjen lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion.