nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kommunikation

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

Svensk kampanj om återanvändning utsedd till världens bästa

Avfall Sveriges budskap om att det är coolt att låna och laga vinner internationellt erkännande genom ISWA Communication Award. Kampanjen lyfter frågan om förebyggande av avfall och en hållbar konsumtion.