nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Klimat

Hyresgästerna som ökat sin matåtervinning till 82 procent

För att sporra sina hyresgäster till matåtervinning startade ett bostadsbolag i Göteborg ett nytt initiativ – ”Sortera matresten, sortera allt förresten”. Idag sorterar det vinnande laget, med 300 hushåll, 81,7 % av sitt matavfall.

Nio av tio invånare vill att städer investerar fossilfritt

De åtgärder som invånarna i Sverige tycker att städerna bör prioritera är ökad användning av och investering i förnybar energi (37 procent), satsningar på fossilfri kollektivtrafik (25 procent) och bättre cykelvägar (21 procent).