nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemikalier

Hårdare krav på handel med plastavfall efter FN-möten

I helgen avslutades FN-förhandlingarna om avfall och kemikalier. Mötena resulterade i hårdare krav vid plastavfallsexport och att importerande länder ska få större möjligheter att stoppa oönskat avfall.

Regeringen skärper målen för användning av växtskyddsmedel

Regeringen har beslutat om en reviderad handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel. Bland annat sätter regeringen ett nytt mål om att skydda pollinerande insekter.

Ny forskning: Cocktaileffekten oroar forskare

Forskare har i en ny EU-studie utrett hur bland annat PFAS och ftalater påverkar människor genom cocktaileffekten. Resultatet visar att hälsoriskerna är större än vad nuvarande riskbedömningar visar.

Mark- och miljödomstolen stoppar farligt bekämpningsmedel

Kemikalieinspektionens omstridda beslut om att ge dispens för användning av neonikotinoider på svenska åkrar upphävs.