nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kemi

Massiv kritik mot kriterier för hormonstörande ämnen

EU-kommissionen har tagit fram vetenskapliga kriterier som ska göra det möjligt att begränsa hormonstörande ämnen av hälso- och miljöskäl. Förslaget som är flera år försenat, får kraftig kritik från bland annat miljöministern och Kemikalieinspektionen.

Fel riskfokus på KemI

Debatt

I sina bedömningar fokuserar Kemikalieinspektionen allt för ofta på hur potentiellt farlig en kemikalie är, utan att ta hänsyn till risken att den verkligen gör skada. Det låter kanske vettigt med en sådan försiktighetsprincip. Men det kan faktiskt leda till smått absurda slutsatser skriver Marie Söderqvist och
Fredrik Torehammar.

Kemikalier bakom folksjukdomar

Kemikalier finns överallt i vår vardag. Nu visar en ny rapport från Unep och WHO på kopplingar mellan hormonstörande ämnen och flera allvarliga folksjukdomar.