nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Kärnkraft

Fukushimalärdomar ska tas tillvara

Under konferensen Energiutblick uttryckte miljöminister Andreas Carlgren regeringens vilja att ta tillvara lärdomarna från Fukushima. Nu får Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett sådant uppdrag.