nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Källsortering

Återvinning av plast ökar mest

Återvinningen ökar för alla typer av material, förutom tidningar. Mest av allt ökar insamlingen av plast. Det visar statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Bidrag till källsortering

Regeringen har instiftat ett nytt stöd för att underlätta källsortering i flerfamiljshus. Fastighetsägare kan få ersättning med 30 procent av material- och arbetskostnader för att inrätta källsorteringsutrymme. Det ska finnas plats och möjlighet för de boende att lämna förpackningar, returpapper, batterier samt elektriska och elektroniska produkter.

Borlänge Energis satsning på miljöinformation

Borlänge Energi satsade tidigt resurser på att minska kommunens sopberg genom att lära kommuninvånarna att källsortera. De informativa och praktiska insatserna resulterade i den så kallade Borlängemodellen. För både privatpersoner och företag har de miljömässiga vinsterna blivit stora.

Målen för avfallshanteringen uppnådd i Borlänge

I stort sett alla mål för avfallshantering har uppnåtts i Borlänge kommun. Tidigt satsade Borlänge Energi resurser på att minska sopberget , kommuninvånarna lärde sig att källsortera och att samla in farligt avfall.Detta kom att bli den numera kända Borlängemodellen. De miljömässiga och de ekonomiska vinsterna har blivit stora för både privatpersoner och för företagen.