nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Juridik & Lagstiftning

HD prövar Nordkalkmålet

Högsta domstolen har beslutat att delvis pröva det omtvistade Nordkalkmålet. Nu ska den snåriga juridiska resan ses över. Frågan är hur starkt Miljööverdomstolens beslut om tillåtlighet binder efterföljande instanser med en annan syn på kalkbrottets naturpåverkan.