nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Jordbruk

Växtzoner flyttas en meter i timmen

I och med ett varmare klimat är ett tänkbart scenario att Sverige om några år har ett klimat som liknar det som finns i södra Tyskland. Det ställer jordbruket inför utmaningar som skyfall, torka och nya arter skadedjur.

Besprutningsmedel bakom bidöd

Nikotinbaserade pesticider har orsakat den bidöd, med miljoner döda djur, som skett i USA och Europa de senaste åren. Detta enligt en ny amerikansk studie.

GMO-bluffen

Skenande användning av bekämpningsmedel, superogräs och växande andel skadedjur, listan över vad som slagit fel med genetiskt modifierade organismer, GMO, kan göras lång enligt ny rapport.

Växtförädling kan minska utsläppen

Jordbruket orsakar stora utsläpp av lustgas och metan. Ny forskning visar att vilda släktingar till våra vanliga spannmål kan bli lösningen. Dessa grödor bildar nämligen inte lika mycket växthusgaser i jorden.