nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Jordbruk

Ohållbar produktion orsakar självmordsvåg

Debatt

Sedan 1995 har hundra tusentals indiska bönder begått självmord. En bidragande faktor är det höga priset på konstgödsel och genetiskt modifierat utsäde, som sätter redan resurslösa bönder i livslånga skulder, skriver Parul Sharma, ordförande i Sverige för Foodfirst information & action network, Fian.

Växtzoner flyttas en meter i timmen

I och med ett varmare klimat är ett tänkbart scenario att Sverige om några år har ett klimat som liknar det som finns i södra Tyskland. Det ställer jordbruket inför utmaningar som skyfall, torka och nya arter skadedjur.