nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Innovation

Så ska skogen ersätta oljan

Just nu pågår ett råvaruskifte i svensk industri. Rester från tillverkning av pappersmassa är en viktig komponent när olja ska bytas ut mot biobaserade alternativ i kemikalier, bränslen och textilier.