nr-logo

Hållbarhet i praktiken

I blickpunkten

Restvatten tros ha orsakat jordbävning

Injektion av restvatten från oljeproduktion i underjordiska källor ligger troligtvis bakom en av de största registrerade jordbävningarna i den amerikanska delstaten Oklahoma, enligt en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Geology.

Wijkmans råd för hållbar upphandling

Bättre uppföljning, kravställande och kompetens krävs för att få till hållbar upphandling. Värdegrund, inte bara lägsta pris, måste få styra.
– Vi vill lägga ett livscykeltänkande på allt vad man gör, säger regeringens utredare Anders Wijkman.

Svensk miljörätt odemokratisk

Svensk miljörätt måste bli mer demokratisk. Idag brister det när det gäller öppenheten och rätten att överklaga.
– Vi har ett demokratiunderskott i Sverige som måste upp till ytan, säger Jan Darpö, docent i miljörätt vid Uppsala universitet.

Flyget måste in i utsläppshandeln

Ta flyget. Det är lika energisnålt som att åka bil, hävdar SAS miljöchef Niels Eirik Nertun.
Han vill ha ett handelssystem för utsläpp där flyget spelar på samma villkor som industrin och där den som står för utsläppen får betala.

Ekosystemets förfall hotar företagens affärer

En natur i förfall är en stor fara för all affärsverksamhet eftersom affärerna i grund och botten är beroende av naturen.
– Företagare måste förstå att vi lever i ett ekosystem som är vitalt för företagandet. Hotas ekosystemet är även företagens affärer hotade, understryker James Griffiths på WBCSD.

Stavros Dimas lovar att leverera

Stavros Dimas är högerpolitiker och tidigare industriminister. Valet av honom till EU:s nya miljökommissionär var kontroversiellt.
Själv säger han sig brinna för sitt nya ansvarsområde.
– Vi kommer att ha nått flera viktiga mål innan min mandatperiod är över, det är jag övertygad om, säger Stavros Dimas till Miljö & Utveckling.

Åsa Wilske tar miljöfrågan till sjöss

De finns stora möjligheter att minska sjöfartens påverkan på miljön, det är Göteborg Hamns miljöchef Åsa Wilske övertygad om.
– Vi ska vara en miljöklok länk i logistikkedjan, konstaterar hon och visar runt bland kranar och stora fartyg.

Sydkrafts Miljöchef: Kärnkraft är attraktivt

Det finns en framtid för förnybar el. Det är Mattias Örtenvik, miljöchef på Sydkraft övertygad om. Men för att fler ska våga satsa på alternativ el efterlyser han tydlighet från politikerna.
– Vi måste få besked om hur systemet med elcertifikat ska se ut efter 2010 så att vi vet vilka förutsättningar vi har att jobba med, betonar han.

Ethel sätter stopp för hälsofarliga kemikalier

Över 30 000 okända kemikalier florerar idag i vår omgivning. Vissa ger cancer, andra allergier, de flesta vet vi inte ens hur de påverkar oss.
Ethel Forsberg har jobbat med miljöfrågor i över 20 år. Som generaldirektör för Kemikalieinspektionen har hon en stor uppgift framför sig: Att att få bort de hälsofarliga kemikalierna i samhället.

Stenkoll på hållbarheten

Regeringens nyinrättade samordningskansli för hållbarhetsfrågor har en stor uppgift framför sig. Förutom att samordna regeringens politik ska de också aktivt driva hållbarhetsarbetet framåt både nationellt och internationellt. Enligt kansliets chef Stefan Stern är miljöteknik och en förbättrad folkhälsa två viktiga framtidsfrågor.