nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Hydraulik

Fortum lyfter med vatten

De flera ton tunga dammluckorna lyfts med vatten istället för olja. Ett läckage i det hydrauliska systemet påverkar därför inte miljön.
Fortum Generation är först i Sverige att på allvar ta itu med oljespillet runt vattenkraftverken.