nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Förnybar energi

Vill förlänga elcertifikatsystemet

Energimyndigheten har presenterat ett förslag på hur elcertifikatsystemet ska utformas efter 2020. Bland annat föreslår de en förlängning av systemet till 2045 och att kvoten höjs från 2022.

Varnar för krasch inom förnybart

Vi står inför en ekonomisk krasch inom förnybar energi.
– Det finns obehagligt många likheter mellan den här bubblan och bolånebubblan i USA, säger finansmannen och investeraren Per Wimmer.

”S: Alla måste ges chansen att producera egen el”

Debatt

Regeringens förslag om en skattereduktion för villaägare som producerar sin egen förnybara el har stora brister. Genom att utesluta alla som bor i lägenhet går man miste om både samhällsekonomiska och miljömässiga vinster, skriver Ann-Kristine Johansson och Ingemar Nilsson i en debattartikel.

Samlat system för elcertifikat i Sverige och Norge

Ett gemensamt system för elcertifikat i Sverige och Norge. Den frågan stod i fokus när näringsminister Maud Olofsson och Norges olje- och energiminister Terje Riis-Johansen träffades i Stockholm i måndags. Tillsammans skrev de under en överenskommelse om principerna för en gemensam elcertifikatsmarknad.