nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Fördjupning

Bättre vindar med svensk teknik

Ny svensk teknik ska ge ytterligare skjuts åt vindkraften. I Stockholm bygger Diamorph en pilotfabrik för komponenter av ett nytt patenterat superstarkt keramiskt material. Vid Luleå tekniska universitet har en ny konstruktion för lättare och billigare torn utvecklats, som ska testas av Repower i år.

ABB ger snurr åt vindkraften

Med hundratals produkter och system är ABB en ledande leverantör till vindkraftsbranschen. Och vindkraft är viktigt för ABB. En av ABBs största enskilda order 2007 kom inom vindkraft: kraftöverföring från 80 vindkraftverk i havet för 2,7 miljarder kronor.

Vindkraften en god affär för SKF

Det är väl känt att SKF är en ledande leverantör av lager till vindkraftsindustrin. Men SKFs roll som underleverantör till vindkraften vilar faktiskt på fem ben: lager och lagersystem, tätningar, smörjningssystem, mekatronik samt servicetjänster.
Leveranserna till vindkraften omsatte ifjol nära två miljarder kronor per år.

Stödsystem ökar vindstyrkan

Vindkraften växer så det knakar i Sverige. Prognoskurvorna pekar rakt upp i skyn – men utan elcertifikaten skulle bilden vara en annan.
Energimyndighetens expert säger det i klartext: det föreslagna planeringsmålet om 3 000–6 000 snurror blir inte verklighet utan stöd.

De största vindkraftsprojektörerna Sverige

(1 megawatts effekt innebär hushållsel för minst 500 villor)

• Vindkompaniet, ägt av svenska o2-gruppen. Bygger i år cirka 70 megawatt och nästa år över 100 megawatt i hela landet. Har de senaste tio åren uppfört cirka 200 vindkraftverk i Sverige, de flesta på land.

Hindren röjs bort för vindkraften

Nya fabriker och nya tillverkare gör att leveranstiderna sjunker och priserna stabiliseras. Elnäten förstärks och byggs om. Lagar och regler ändras till vindkraftens fördel.
– Det finns inga oöverstigliga hinder längre, anser Matthias Rapp, chef för Svensk Vindenergi.

Banar väg för biologiskt nedbrytbara kemikalier

Färger, kosmetika, lacker och schampo, en stor del av de produkter vi använder i vårt vardagsliv innehåller kemikalier framställda av mineralolja genom klassiskt kemitekniska produktionsmetoder. Med hjälp av bioteknik vill forskningsprojektet Greenchem vid Lunds universitet göra dessa svarta kemikalier mer gröna.

Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad

I mindre kommuner finns det inte alltid tillräckligt med kunskap och resurser för att ställa ordentliga miljökrav. Projektet Miljöanpassat näringsliv i Fyrstad har som mål att företagen i regionen ska få ut mer av sitt miljöarbete.