nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Export

Med Pakistan i sikte

Är du sugen på att ta ditt företag ut i världen? Nu flaggar Exportrådet och landets ambassad för att Pakistan är en oslipad diamant. Men det finns vissa saker att tänka på för att lyckas med affärerna.

Uppåt för miljöteknikexport

Exporten av svensk miljöteknik ökade med 4,8 procent, från drygt 37 miljarder kronor till knappt 39 miljarder kronor mellan 2008 och 2009, enligt siffror från Sveriges miljöteknikråd, Swentec.

Exportsiffrorna för miljöteknik ökar

Exporten för miljöteknik ökade med 2,3 procent det först halvåret 2010 jämfört med samma period förra året. Det visar siffror från Sveriges miljöteknikråd Swentec i samarbete med Statistiska centralbyrån.

Miljöteknik mindre konjunkturkänslig

De tre senaste åren har svensk miljöteknikexport ökat mer än export av övrig industri. Miljöteknik har inte heller varit lika känslig för svängningar i konjunkturen, enligt ny statistik från Swentec.

Miljöanpassad sjukvård på export

Att öka exporten för svenska företag som levererar miljöförbättrade produkter, tjänster eller systemlösningar till hälso- och sjukvård. Det är målet med projektet Sustainable Healtcare som nu drar igång.

14,5 miljoner i exportstöd för små miljöteknikföretag

På uppdrag av regeringen ska Exportrådet erbjuda ekonomiskt stöd till små miljöteknikföretag. Totalt omfattar stödet 14,5 miljoner kronor under 2009 och erhålls genom att använda Exportrådets tjänster inom områdena: Val av exportmarknad samt etablering och expansion på utlandsmarknader.

Export av svensk miljöteknik ökar

Avfallshantering, och återvinning, samt bioenergi och luftrening är miljöteknikområden där exporten ökat med 22 till 29 procent. Det visar nya siffror från Sveriges miljöteknikråd Swentec. Omsättningen för hela miljötekniksektorn har ökat med 13 procent mellan 2006 och 2007.