nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Exempel

Fortum lyfter med vatten

De flera ton tunga dammluckorna lyfts med vatten istället för olja. Ett läckage i det hydrauliska systemet påverkar därför inte miljön.
Fortum Generation är först i Sverige att på allvar ta itu med oljespillet runt vattenkraftverken.

Hyrbilsmarknaden redo för miljöbilar

Genom att köpa in 1 000 nya etanolbilar uppfyller hyrbilsföretaget Hertz både kundernas och sina egna miljökrav.
– Marknaden är mogen nu, säger Anders Gustafsson, chef för Hertz Sverige.

Miljövänliga mönsterkort

En ny teknik för tillverkning av mönsterkort har gjort processen enklare och mer miljövänlig. Tekniken gör att det går att öka antalet komponenter per ytenhet och på så vis minska mönsterkortets totala yta.

Innovationspris ger uppmärksamhet

Priset för "Årets bästa miljöinnovation 2003" har gett Cuptronic positiv uppmärksamhet. Nu jobbar man för fullt i laboratoriet i Kalix för att kunna framställa de första mönsterkorten med den nya tekniken.

Klorfri kabel gav lyft

För Kablia i Övertorneå har en satsning på att ta bort PVC ur tillverkningen av all nätverkskabel gett både marknadsandelar och ökad lönsamhet. Som ersättning har man satsat på ett miljövänligare klorfritt material.

GH hade inte klarat det ensamma

GH Snickerier AB med sex anställda är ett av företagen som varit med och gruppcertifierat sig i projektet i Umeå.
– Ensamma hade vi aldrig klarat det, varken ekonomiskt eller på något annat sätt, säger Gunnar Holmgren som äger GH Snickeri.

Miljöbokslut underlättar nya beslut

Falu kommun använder sin miljöredovisning som en uppföljning av kommunfullmäktiges miljöbeslut och som underlag för nya beslut. Resultatet har blivit mer konkreta diskussioner om miljöfrågor i fullmäktige.

Etik nödvändig för fortsatta affärer

– En bransch som har med djurhantering att göra står ofta i fokus när det gäller etikfrågor. Då är det viktigt att vara öppen och ärligt berätta allt, säger Swedish Meats miljöchef Olov Osmark.
Därför redovisar företaget sedan 1999 inte bara miljöfrågor, utan också etik i sin årsredovisning.

Hög ambitionsnivå lönar sig

1997 höjde Elanders ambitionsnivån för sin miljöredovisning. Från att gjort en reklambroschyr började de bland annat integrera ekonomiska frågor i den. Det gjorde att aktiemarknaden fick ett nytt intresse för dem.
– Resultat kom snabbt eftersom en miljöfond gick in och skaffade sig ett aktieinnehav, berättar Lotta Göthe, miljöchef.

Bristande kompetens gör att enbart priset avgör

Trots att många företag satsar mycket på miljöarbete värderas det inte rätt när offentliga upphandlingar görs. Upphandlarna saknar ofta den kompetens som krävs när det gäller miljöfrågor och till sist blir det enbart priset som avgör.
Det menar Lars-Åke Thorsson, försäljningschef på företaget Hags i Aneby.

Upphandlarna saknar komptetens

Kinnarps har satsat hårt på sitt miljöarbete. Ett arbete som inte riktigt värderas rätt när den offentliga sektorn gör sina upphandlingar.
– Jag tror helt enkelt det saknas kompetens hos många upphandlingsavdelningar, säger Tomas Ekström, miljö-, kvalitets och säkerhetsansvarig på Kinnarps.