nr-logo

Hållbarhet i praktiken

EU-direktiv

Spanien tar CSR-målen vidare i EU

Den svensk-spanska delegationen strävar gemensamt efter att EU ska bli världsledande i företagens sociala ansvarstagande, CSR. Företag har en viktig roll för att minska fattigdomen och uppnå FNs ramverk, Skydda, respektera, åtgärda.

EU uppnår inte målet för förnybar energi

EU-kommissionen bekräftar att EU förmodligen inte kommer att uppnå sitt mål för förnybar energi till år 2010. Målet för den förnybara andelen ligger på 21 procent men kommissionen förutspår att andelen blir 19 procent.

Mer grön handel i EU

Nu trappas tempot upp för att åstadkomma miljöanpassad upphandling upp inom EU. EU-kommissionen har kommit med ett antal kärnkriterier för offentlig upphandling som ska gälla i alla de 27 medlemsstaterna.

Bindande EU-krav för bilavgaser

Koldioxidutsläppen från bilar i EU får inte överstiga 130 gram per kilometer år 2012, det är kontentan av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Förslaget är en fortsättning på det energi- och klimatpaket som presenterades för några veckor sedan.

Bindande EU-krav för bilavgaser

Koldioxidutsläppen från bilar i EU får inte överstiga 130 gram per kilometer år 2012, det är kontentan av ett nytt förslag från EU-kommissionen. Förslaget är en fortsättning på det energi- och klimatpaket som presenterades för några veckor sedan.

EU-länder samlar batterier

Efter beslut av EUs miljöministrar måste nu alla EU-länder skapa insamlingssystem för batterier. Målet är att 25 procent av batterierna ska samlas in efter fyra år och efter åtta år ska andelen ha ökat till 45 procent.