nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Engagemang

Vanligare att åsikter styr konsumtionen

Alltfler konsumerar för att framföra en ståndpunkt. Det kan bli stöd för företagare och politiker som vill gå i samma riktning enligt Magnus Boström, professor i miljösociologi och redaktör för en stor internationell skrift om fenomenet. Men det behöver inte alltid vara bra.

Anders Wijkman om den stora omvandlingen

Mänskligheten behöver gå igenom en stor omvandling, en ny upplysningstid, för att möta klimatutmaningen. Det anser Anders Wijkman som efter ett långt yrkesliv inom politik, FN och ideella organisationer fortsätter att arbeta i miljöns tjänst i en ålder då andra pensionerat sig. Att arbeta med klimatutmaningen gör honom glad.