nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ekosystemtjänster

Kan bli tuffare regler kring ekologisk kompensation

Verksamhetsutövare måste ta ett större ansvar för sin miljöpåverkan. I ett betänkande om ekologisk kompensation föreslås nu en rad förslag som bland annat handlar om att utveckla lagstiftningen på området.

Tio åtgärder som kan rädda världens bin

Bin och humlor är livsviktiga för världens produktion av mat, men de minskar i både Europa och Nordamerika. Nu har en internationell forskargrupp tagit fram tio förslag på vad regeringar behöver göra.