nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ekosystem

Lindex jobbar för renare textilproduktion

Klädkedjan Lindex har skrivit på ett fyraårigt avtal för renare och mer resurseffektiv produktion i textilfabrikerna i Bangladesh. Enligt klädkedjan kan man på detta sätt göra något för miljön och lokalbefolkningen samtidigt som man sänker sina kostnader.

Rockström: ”Vi behöver en ny välfärdsberättelse”

Att arbeta med miljö- och klimatfrågorna är grunden för att överhuvudtaget kunna föra samtal om välfärd. Det menar Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholm Resilience Center, som på ett seminarium i Almedalen uppmanade folk att ändra tankesätt.

Köttjakt minskar fröspridning

Forskare vid Lunds universitet har undersökt hur jakt på apor påverkar regnskogen. Resultaten visar att färre apor innebär försämrad fröspridning och en utarming av regnskogen.

Fiskar blir modiga av läkemedelsspill

Ångestdämpande läkemedel som spolas ut med avloppsvattnet gör fiskar mer orädda och asociala än normalt. Beteendeförändringarna kan få allvarliga ekologiska konsekvenser enligt forskare vid Umeå universitet.