nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ekodesign

De ska ändra våra ohållbara beteenden

Det nya KTH-projektet Grean Leap tar sikte på att ändra våra attityder och beteenden i en mer hållbar riktning. Tillsammans ska designers, miljöforskare och företag utveckla framtidens lösningar.