nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Egenkontroll

Stora brister i egenkontrollen

Det finns stora brister i egenkontrollen för miljöfarliga verksamheter. Det visar en undersökning av länstyrelsen i Örebro. 60 procent av verksamheterna uppvisade brister i egenkontrollen eller saknade en fungerande egenkontroll.

”Det här blev en väckarklocka”

Avloppsreningsverket i Hallsberg hade en egenkontroll som inte fungerade trots att lagstiftningens krav funnits i fyra år. Tekniska chefen Hans-Olov Moberg menar att tillsynskampanjen blev en väckarklocka.

Samarbetsprojekt för bättre egenkontroll

På länsstyrelsen i Jönköping satsar man på att hjälpa företag att förbättra sin egenkontroll. Genom projektet Miljöstrategisk näringslivsutveckling hoppas man kunna skapa konkurrensfördelar för många små företag och förbättra deras miljöarbete.