nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Ecodesign

Energimyndigheten får tillsynsansvar

Energimyndigheten får tillsynsansvar för de hittills antagna ekodesignförordningarna. Myndigheten kommer att kontrollera att företagen uppfyller förordningarna genom tester och följa upp med eventuella viten för de som inte uppfyller lagkraven. Tillsynsansvarig myndighet kommer att utses av regeringen vartefter nya förordningar antas.

Hejdå glödlampor!

Idag börjar utfasningen av glödlampor i Sverige. Det första steget i utfasningen innebär att det blir förbjudet att inom EU tillverka eller importera matta glödlampor och klara glödlampor på 100 W eller mer.

Ny organisation för energisnåla fönster

Det finns en stor potential att minska energiförluster genom att byta ut gamla fönster. För att driva på denna process bildas nu organisationen EQ Fönster vars främsta uppgift blir att synliggöra energiförlusterna genom fönster samt öka kvalitetsmedvetenheten hos fönsterköpare.

Ekodesignkrav på energirelaterade produkter

Ekodesignlagen kommer att utvidgas och även omfatta energirelaterade produkter som fönster och kranar. Det stod klart sedan EU-parlamentet antog Kommissionens förslag i fredags. Innan förslaget antas helt måste också EU-rådet rösta igenom förslaget.

Nya ekodesignkrav för cirkulationspumpar

En energibesparing lika stor som Irlands årliga elförbrukning. Det är det förväntade resultatet av de nya ekodesignkraven på cirkulationspumpar som ekodesignkommittén nu har beslutat om. Kraven gäller fristående cirkulationspumpar på 1-2500 watt och innebär bland annat att pumparna måste uppfylla minimikrav på energieffektivitet.

Ekodesignkrav ska göra digitalboxar energisnålare

Enkla digitalboxar ska bli energisnålare. EU-kommissionen har antagit ekodesignförordningen för enkla digitalboxar som gäller från och med den 26 februari i år. Även i Sverige gäller kraven från detta datum. Förordningen är ett sätt att minska energianvändningen trots boomen för digitalboxar som övergången från analoga till digitala sändningar för med sig.

Ekodesignkrav på elmotorer

Ekodesignkommittén har sagt ja till nya krav på elmotorer. Och kraven kan spara 135 TWh el per år inom EU år 2020. Det är mer än Sveriges totala energianvändning.

”En naturlig del i produktutvecklingen”

– Det är kul att se att många företag inte ser några hinder med att arbeta med ekodesign, säger Anna Karin Jönbrink, ansvarig för miljö- och energifrågor på Swerea IVF, om Miljö & Utvecklings undersökning om ekodesign.

Ekodesign ger ekonomisk vinst

Att identifiera marknaden och kundens behov, vända det och skapa en miljöprofil på företaget, samt att kombinera ekonomisk vinst med miljö. Det är Esbes framgångsrecept för att arbeta med miljöanpassad produktutveckling.

7 steg till att arbeta med miljöanpassad produktutveckling

Miljöanpassad produktutveckling, grön-, hållbar- eller ekodesign. Benämningarna är många men betydelsen densamma; Produktutveckling som syftar till minska miljöpåverkan. Men hur kommer man igång med arbetet? Jessica Wadin Lagerstedt, chef på ÅFs center för ekodesign, ger svaren.