nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Design

Gemensamma definitioner för ekologiska kläder

Nu startar ett arbete för att ta fram gemensamma definitioner för ekologiska kläder. Samarbetet är europeiskt och leds av SIS i Sverige. Allt fler klädföretag inriktar sig på ekologiska kläder, men märker dem på olika sätt.