nr-logo

Hållbarhet i praktiken

CCS

Debatt: Sverige kan bli världsledande inom bio-CCS

Debatt

Sverige kan bli världsledande med bred tillämpning av bio-CCS. Med sammanlagda utsläpp på 30 miljoner ton biogen koldioxid från 38 stora punktkällor finns goda förutsättningar. Det blir dyrt i starten, men på sikt sjunker kostnaderna, skriver Kjell Andersson, näringspolitisk chef på Svebio – Svenska bioenergiföreningen.

CCS-forskare lätt positiva till tekniken

Just nu arbetar forskare från hela världen intensivt för att söka svar på frågan: Har CCS en plats bland framtida klimatlösningar? Miljö &
Utveckling fick en pratstund med Karin Bäckstrand som leder
forskningsprojektet.