nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Byggteknik

Tanka bil med gas från huset

NCC i Tyskland ska tillsammans med gasföretaget Gasag utrusta ett hus helt med naturgas.Värmesystem, ugn, tvättmaskin, torktumlare, bastu, grill – allting i huset ska vara gasdrivet. Den framtida husägaren ska till och med kunna tanka sin gasbil direkt från sitt eget hus och slippa köra förbi bensinmacken för att tanka.

NCC och JM bygger lågenergihus

JM inför lågenergihus som standard i bostadsproduktionen i Sverige. Bättre isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning är lösningar som numera blir standard i de 3500 bostäder JM producerar i Sverige varje år.

NCC tar fram ett alternativ till naturgrus

NCC kan få fram samma egenskaper hos krossat berg som hos naturgrus, uppger företaget i ett pressmeddelande. Användningen av naturgrus, som är perfekt för betongproduktion, kan därmed minska. En minskad användning av naturgrus är positivt för ett bra grundvatten som filtreras genom naturgruset.

Svanen klimatkampanjar om byggmaterial

Svanens största marknadsföringskampanj för i år startade tidigare i juni med tårtutdelning. Kampanjen, som ska pågå i nästan ett år, syftar till att hela byggbranschen ska miljöanpassas. 393 prinsesstårtor gjordes om till Svanentårtor, tårtkartongerna innehöll Svanens vision om nyttan med ett mer miljömedvetet byggande för ett hållbart samhälle.

NCC bygger förskola med blommande tak

NCC ska bygga en förskola för 60 barn i Vallentuna norr om Stockholm – en annorlunda förskola eftersom taket kläs med fetbladsväxten Sedum. Växten dämpar buller och absorberar luftföroreningar, men blommar också i vackert gult, uppger NCC i ett pressmeddelande.

Isover lanserar energismartaste glasullen

Produktnyhet
Isover marknadsför en ny glasullsprodukt med Sveriges lägsta lambdavärde för isolermaterial mellan reglar. Isover UNI-skiva 33 gör det lättare att bygga energismart och uppfylla Boverkets nya byggregler med skarpare krav på en byggnads energianvändning.

Passivhus kan bli europeisk standard

EU vill att passivhus, det vill säga hus utan värmesystem, ska bli framtidens standard. Passivhusen är så välisolerade att nästan bara hushållsapparater, belysning, sol och kroppsvärme behövs som värmekällor. – Det här går fort.

Nytt svenskt företag patenterar ”stålbalk av trä”

Produktnyhet
Det nya svenska företaget Newbeam Sweden AB har utvecklat och fått patent på balkar och reglar av en helt ny typ för byggmarknaden. Patentet är ett produkt- och metodpatent i vilket ingår en mekanisk pressteknik som gör det möjligt att pressa profilformade träkompositbalkar.

Byggandet av passivhus tar fart

Byggandet av energieffektiva passivhus har tagit rejäl fart, enligt en ny marknadsöversikt för energieffektiva byggnader från Västra Götalandsregionens miljönämnd och Energimyndigheten. Nästa år kommer det att finnas över 700 lägenheter med mycket låg energianvändning i Sverige.

Byggandet av passivhus tar fart

Byggandet av energieffektiva passivhus har tagit rejäl fart, enligt en ny marknadsöversikt för energieffektiva byggnader från Västra Götalandsregionens miljönämnd och Energimyndigheten. Nästa år kommer det att finnas över 700 lägenheter med mycket låg energianvändning i Sverige.

Stockholm ska bygga hållbart

Stockholm ska bli en framgångsrik exportör av miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Tillsammans med ett 50-tal företrädare från miljöteknikbranschen och universitetet ska de staka ut en gemensam strategi. Ambitionen är att klargöra hur olika parter kan bidra till att regionen fortsätter att bygga hållbart och hur man kan använda den kompetens som finns för att göra avtryck på den internationella arenan.

Skärpt kontroll av farliga ämnen i byggbranschen

EU-kommissionen har givit CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen i uppdrag att ta fram provningsmetoder för avgivning av miljö- och hälsofarliga ämnen till inomhusluft, mark, yt- och grundvatten. Provningsmetoderna kommer att ligga till grund för CE-märkning av bygg- och anläggningsprodukter och ska täcka alla de krav som EU-länderna har med avseende på produkternas miljö- och hälsofarlighet.