nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Biologisk mångfald

Regeringens miljö- och klimatbudget på fem minuter

”Planetpaketet” är presenterat, den enligt regeringen största utgiftssatsningen i höstbudgeten. Miljö & Utvecklingen sammanfattar höjdpunkterna i regeringens miljö- och klimatbudget för de kommande åren.

EU skeptiskt till förbud mot handel med vilda elefanter

Under Internationella artskyddskonventionen Cites konferens i Genève kom världen överens om att förbjuda handel med vilda elefantungar. EU röstade efter en lång tvekan ja till beslutet, medan USA och Zimbabwe gick emot beslutet.

Så använder Helsingborg monetarisering vid exploatering

Med hjälp av monetarisering – att sätta ett ekonomiskt värde på miljön – vill Helsingborgs kommun få exploatörer att kompensera sina intrång i gröna miljöer. Monetariseringen är en del av en metod med fyra steg för att styra bort byggen från värdefulla grönytor.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.