nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Avfall & Återvinning

Cirkulär ekonomi är större än förpackningsinsamlingen

Debatt

När Europa diskuterar hur hela resurshushållningen i samhället kan förbättras, då ägnar sig näringslivet i Sverige åt förpackningsinsamlingen. När EU-kommissionen lämnar förslag som ska göra producentansvaret tydligare vill företrädare för producenterna i Sverige fortsätta göra som man alltid gjort, skriver Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

”Kommunalisering motverkar en cirkulär ekonomi”

Debatt

Den sista mars avslutade regeringens avfallsutredare sitt uppdrag att föreslå hur en kommunalisering av förpacknings- och tidningsinsamling skulle kunna ske. Ett initiativ som ifrågasätts av en riksdagsmajoritet och som resulterat i ett ofärdigt förslag som förutsätter år av nya utredningar. Nu krävs besked, vill regeringen utveckla eller avveckla dagens fungerande insamling och återvinning?