nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Avfall & Återvinning

HPE: ”IT-branschen blir endast hållbar genom cirkulär ekonomi”

IT-branschen måste anamma en cirkulär ekonomi. Samtliga aktörer inom branschen har ett ansvar att tackla den höga energianvändningen och bidra till att teknisk innovation kan främja klimatet, snarare än ske på bekostnad av det. Det skriver Christopher Wellise, Chief Sustainability Officer, HPE i en krönika.