nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Återvinning

Danskt företag vill ta över däckåtervinning

I Danmark återvinns 90 procent av alla bildäck. I Sverige skickas de istället till förbränning. Följden blir stora utsläpp och en förlust av bästa tänkbara råmaterial, menar danska Cleantechföretaget Genan som vill ta över återvinningen av de svenska bildäcken.

Rabatt eller träd mot gammal mobil

Få ett träd planterat eller rabatt vid köp av en ny telefon. Det är Dialects erbjudande för att få fler att lämna in sina gamla mobiltelefoner. Kunden får sin mobil värderad enligt ett antal kriterier och erbjuds därefter värdet i rabatt vid köp av en ny telefon eller att skänka summan till välgörande ändamål.

Avfall istället för återvinning?

Avgifterna för förpackningsåtervinning höjs i flera europeiska länder. Orsaken är den ekonomiska krisen som har minskat efterfrågan på returmaterial och nu riskerar förpackningar att bli avfall istället för råvara. − Sedan hösten 2008 har priserna på returmaterial mer än halverats på vissa håll, säger Norman Karsch, chef för miljöservice inom Tysk-Svenska Handelskammaren som hjälper exportföretag att beräkna och deklarera sina förpackningar i Tyskland och övriga Europa.

Stena metall testar ny materialåtervinning

Bilinredning med läder, gummi, textil och mattor är en avfallsrest som är mycket svår att materialåtervinna och bidrar till att cirka 20 procent av skrotbilars vikt inte kan återvinnas effektivt. Det vill Stena metall råda bot på genom ett fullskaligt projekt där restavfallet ska brännas tillsammans med hushållssopor och rötslam från reningsverk.