nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Arbetsmiljö

Bättre genomslag när arbetsmiljö får egen ISO standard

Just nu utarbetas för första gången en ISO standard för arbetsmiljöledningssystem.
– Att det blir en ISO gör troligen att den får mer genomslag vilket i det långa loppet gör att den används mer och minskar skador mer, säger Ludvig Hubendick, SIS projektledare för den nya standarden.

Kontorssynderna ur miljösynpunkt

Att skriva ut papper i onödan är det som de allra flesta skäms över på kontoret, ur miljösynpunkt. Det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern. De fem saker som kontorsanställda skäms mest över: 1.

Nytt nätverk ska hjälpa miljö- och kvalitetschefer

Det Norske Veritas, DNV, har startat ett forum för kvalitets- och miljöchefer. Tanken är att kunna lyfta centrala frågor kring ledningssystem, mål och mätningar, ledningens genomgång och internrevisioner. Sammanlagt kommer det vara fyra träffar som inleds med en kort föreläsning på ett tema.

Hårdare krav på kontorsmöbler

TCO Development har tagit fram ett förslag till kvalitets- och miljömärkning av arbetsbord och arbetsstolar. Det ställer högre krav på möblerna än befintliga svenska och internationella standarder gör. Förslaget omfattar ergonomi, ekologi och strålning.

Glöm inte kontoret!

Okategoriserade
När miljöfrågorna kommer på tal är det nog till mans lätt att tänka på tillverkande företag. Men faktum är att kundkraven nu också växer på att tjänsteföretagen måste se över sitt miljöarbete.

Växthuseeffekten ett säljargument

Det går att locka kunder genom att verka för en minskad växthuseffekt. Åtminstone om man ska tro en Sifoundersökning som Folksam låtit göra. Enligt den väljer 65 procent av de tillfrågade hellre varor eller tjänster från företag som aktivt arbetar mot växthuseffekten, än från andra företag.