nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Aktuellt

Klimatrapport får kritik

Det vetenskapliga rådet för klimatfrågor konstaterar i en rapport till klimatberedningen att Sveriges utsläpp av växthusgaser bör minska med 20–25 procent till år 2020 och med 70–85 procent till år 2050. Vägen dit går bland annat via teknikneutrala styrmedel, anser rådet.
Naturskyddsföreningen är kritisk: "Man skjuter problemet framför sig."

E.ON tar täten inom kraftvärme

E.ON satsar 4,3 miljarder kronor på fyra nya kraftvärmeanläggningar som ska eldas med biobränsle.
– Med kraftvärmesatsningen tar vi en ledande roll som kraftvärmeproducent, kommenterar Anders Östlund, vd för E.ON Värme Sverige, satsningen.

Nytt klimatavtal skärper kraven

Minskade växthusgasutsläpp med 25–40 procent till 2020 kan bli det övergripande målet för Kyotoprotokollets efterföljare.
Igår diskuterades det nya utsläppsmålet vid ett internationellt klimatmöte i Wien, rapporterar Svenska Dagbladet.

Prognos: Sveriges elexport ökar

De kommande tre åren exporterar Sverige mer el än vad som importeras, om produktionen i vatten- och kärnkraften motsvarar normalår. Det framgår av kortsiktsprognosen Energiförsörjningen i Sverige som Energimyndigheten överlämnade till regeringen nyligen.

Sverige riskerar missa miljötåget

Andelen av det svenska riskkapitalflödet som går till miljöbolag minskade under årets första kvartal till en bråkdel.
Cleantech är glödhett var man än vänder sig i världen. Men i Sverige är det iskallt – investeringarna är rekordlåga och minskar, skriver Svenska Dagbladet.

Storbritannien går före i klimatkampen

Storbritannien blir först i världen som i en lag förbinder sig att sänka koldioxidutsläppen. Lagförslaget går ut på att bindande nivåer ska fastställas för hur mycket växthusgaser som får släppas ut vid olika år i framtiden. Den regering som misslyckas riskerar att straffas i domstol.

ITPS: Utsläppshandel utanför EU dröjer

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i en ny rapport kartlagt planerade system och marknader för utsläppshandel utanför EU. I rapporten konstateras att varken USA, Japan, Kanada, Australien eller Nya Zeeland kan förväntas ha ett färdigt tvingande handelssystem för växthusgasutsläpp före 2010.

”EU-förslag om flyget riskerar öka klimatpåverkan”

I ett remissvar till regeringen skriver Naturskyddsföreningen att EU-kommissionens förslag om att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter för koldioxid riskerar att öka klimatpåverkan istället för att minska den. Föreningen förklarar sin inställning med att det inte bara är koldioxid som påverkar klimatet.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.