nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Aktuellt

”EU-förslag om flyget riskerar öka klimatpåverkan”

I ett remissvar till regeringen skriver Naturskyddsföreningen att EU-kommissionens förslag om att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter för koldioxid riskerar att öka klimatpåverkan istället för att minska den. Föreningen förklarar sin inställning med att det inte bara är koldioxid som påverkar klimatet.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Bilarna blir allt snålare – men inte tillräckligt

Bränsleförbrukningen har blivit lägre i nya bilar. Nya bensin- och dieselbilar förbrukade 2006 i genomsnitt 7,8 liter per 100 kilometer jämfört med 8,1 liter 2005. De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskade under samma period med en procent, uppger Vägverket.

Oetiskt att tillåta klimatförändringar

Smältande glaciärer, översvämningar, värmeböljor och kraftigare orkaner talar sitt tydliga språk. Klimatet blir varmare och med det följer effekter för hela planeten i form av länder under vatten, arter som dör ut, ändrad densitet i havet och kraftigare vindar.

Positiv effekt av lokala miljöprogram

Miljöeffekterna av kommunernas lokala investeringsprogram överträffar förväntan, enligt Naturvårdsverket. Idag, när hälften av programmen genomförts har koldioxidutsläppen reducerats med 700 000 ton årligen vilket är 30 procent mer än man hoppats på.

Elcertifikaten här för att stanna

Det är helt av görande att elcertifikatsystemet blir permanent och att långsiktiga kvotnivåer fastställs om någon ska vilja investera i förnyelsebar el, enligt rapporten ” Översyn av elcertifikatsystem- delrapport etapp 2″ , från Energimyndigheten.

Arktis inför stor klimatförändring

I slutet av seklet kan vi ha ett Arktis som är helt fritt från is under sommarhalvåret enligt en ny forskarstudie från Arktis climate impact assessment, ACIA. Informationen är ett resultat av att 250 forskare från olika fakulteter under en fyraårsperiod undersökt hur Arktis miljö kan förändras under de kommande hundra åren.

EU-regler för flourerade växthusgaser

EUs miljöministrar har beslutat att unionen ska ha gemensamma regler för att minska utsläppen av flourerade växthusgaser. Beslutet kommer att leda till väsentligt lägre utsläpp av ämnet i Europa, men innebär att det blir svårare för de enskilda länderna att ställa högre krav än de gemensamma, vilket fick Sverige att lägga ned sin röst när beslutet togs.