nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Aktuellt

Sverige riskerar missa miljötåget

Andelen av det svenska riskkapitalflödet som går till miljöbolag minskade under årets första kvartal till en bråkdel.
Cleantech är glödhett var man än vänder sig i världen. Men i Sverige är det iskallt – investeringarna är rekordlåga och minskar, skriver Svenska Dagbladet.

Storbritannien går före i klimatkampen

Storbritannien blir först i världen som i en lag förbinder sig att sänka koldioxidutsläppen. Lagförslaget går ut på att bindande nivåer ska fastställas för hur mycket växthusgaser som får släppas ut vid olika år i framtiden. Den regering som misslyckas riskerar att straffas i domstol.

ITPS: Utsläppshandel utanför EU dröjer

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, har i en ny rapport kartlagt planerade system och marknader för utsläppshandel utanför EU. I rapporten konstateras att varken USA, Japan, Kanada, Australien eller Nya Zeeland kan förväntas ha ett färdigt tvingande handelssystem för växthusgasutsläpp före 2010.

”EU-förslag om flyget riskerar öka klimatpåverkan”

I ett remissvar till regeringen skriver Naturskyddsföreningen att EU-kommissionens förslag om att inkludera flyget i handeln med utsläppsrätter för koldioxid riskerar att öka klimatpåverkan istället för att minska den. Föreningen förklarar sin inställning med att det inte bara är koldioxid som påverkar klimatet.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Ny handlingsplan för miljökrav i upphandling

Regeringen har i dag presenterat en handlingsplan för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Som en del i EUs program för den integrerade produktpolitiken (IPP) har EG-kommissionen uppmuntrat alla medlemsstater att utarbeta nationella handlingsplaner för hur man tänker öka graden av miljöanpassad upphandling.

Bilarna blir allt snålare – men inte tillräckligt

Bränsleförbrukningen har blivit lägre i nya bilar. Nya bensin- och dieselbilar förbrukade 2006 i genomsnitt 7,8 liter per 100 kilometer jämfört med 8,1 liter 2005. De totala utsläppen av koldioxid från vägtrafiken minskade under samma period med en procent, uppger Vägverket.

Oetiskt att tillåta klimatförändringar

Smältande glaciärer, översvämningar, värmeböljor och kraftigare orkaner talar sitt tydliga språk. Klimatet blir varmare och med det följer effekter för hela planeten i form av länder under vatten, arter som dör ut, ändrad densitet i havet och kraftigare vindar.

Positiv effekt av lokala miljöprogram

Miljöeffekterna av kommunernas lokala investeringsprogram överträffar förväntan, enligt Naturvårdsverket. Idag, när hälften av programmen genomförts har koldioxidutsläppen reducerats med 700 000 ton årligen vilket är 30 procent mer än man hoppats på.