nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Aktuellt

Centerpartiet Rickard Nordin ”Slopa reseavdraget”

Fokusera inte bara på privata transporter, sluta med fossila subventioner och inför skatteavdrag typ ROT och RUT för privata klimatinvesteringar. Det är några av de viktigaste prioriterade klimatområdena för Centerpartiet. Experterna från Klimatriksdagen är dock kritiska till att Centern litar allt för mycket på att minska av fossila bränslen genom nya bränsleblandningar.

Radikala förslag för klimatet

Utfrågning av Jens Holm (V) om klimatpolitiken i Almedalen

En grön investeringsbank, högre flygskatt, och att utreda koldioxidransoneringen på individnivå är några av Vänsterpartiets huvudförslag för att minska fossila utsläpp. Expertpanelens analys är att det saknas idéer om hur förslaget om koldioxidransoneringen kan realiseras men samtidigt är det en styrka att koppla ihop ekonomisk hållbarhet med ekologisk hållbar så tydligt.

”Vi gör mer än vad vi lovar”

Åsa Westlund (S) i klimatutfrågning Almedalen

Skattereformer ska minska fossila utsläpp och göra gör det lättare att välja rätt, satsning på kollektivtrafik och större ansvarstagande av det offentliga för en cirkulär ekonomi var några av Socialdemokraternas huvudpunkter när Miljö & Utveckling frågade ut Åsa Westlund om klimatpolitiken. Men expertpanelen var kritisk, med Socialdemokraternas låga ambitioner kommer Sverige inte att nå målen, menade experterna.

Han vill satsa 100 miljoner kr på laddstolpar

Utfrågningen av Jesper Skalberg Karlsson (M) i Almedalen

Hellre morötter än piskor, inga ökade skatteuttag och viktigt att klimatpolitikens effekter går att mäta för att kunna välja åtgärder med störst effekt. Det var några av huvudpunkterna när Miljö & Utveckling frågade ut moderaterna om klimatpolitik. Men klimatpanelens två experter var kritiska till att det går alldeles för långsamt med Moderaternas politik och att det är i princip omöjligt att rättvist utvärdera klimatpolitik.

Nu är GDPR på plats hos oss

Arbetet med dataskyddsförordningen, GDPR, har varit intensivt den sista tiden för att vi ska vara klara till den 25 maj. Nu finns alla bitarna på plats hos Miljö & Utveckling och vårt förlag Pauser Media AB.