nr-logo

Hållbarhet i praktiken

Affärsstyrning

Verktyg visar på kundernas sparpotential

För tio år sedan tog SKF fram ett verktyg för att räkna ut hur mycket deras kunder kan spara genom att använda företagets lösningar.
Under 2013 bekräftade kunderna att de sparat fyra miljarder genom lösningar som håller längre, är mer energieffektiva eller minimerar maskinernas driftstop.

E.ON satsar på fjärrkyla

E.ON ska bygga en ny produktionsanläggning för fjärrkyla i Malmö. Investeringen för utbyggnaden av fjärrkylasystemet uppgår totalt till cirka 60 miljoner kronor och anläggningen ska stå klar till årsskiftet.

Pengar utan klimatpåverkan

Ekobanken kommer att kompensera sina resors klimatpåverkan genom trädplantering. De kommer också att arbeta med att effektivisera och reducera användningen av fossila bränslen, bland annat med hjälp av tjänsten Zeromission från U&W.