nr-logo

Hållbarhet i praktiken

851 kemiska produkter bort från hyllorna

851 varor med kemiska substanser har plockats bort från affärshyllorna efter en granskning från Kemikalieinspektionen. För 397 av produkterna fick butikerna betala miljösanktionsavgift.

  • Annons 1

Under 2009- 2010 har Kemikalieinspektionen tillsammans med Sveriges kommuner granskat kemiska produkter som säljs till konsumenter i detaljhandeln. Framförallt har det handlat om att kontrollera att kemiska produkter som har klassificerats som farliga för hälsa och miljö uppfyller kraven på märkning, barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning.

Det visade sig inte alltid vara fallet. Totalt hade 3 procent av produkterna brister i märkning och förslutning. De vanligaste bristerna var att produkterna saknade varningsmärkning och att den barnskyddande förslutningen inte fungerade.

Bara ett fåtal butiker säljer produkter som det krävs tillstånd för att hantera, men av dessa uppger en tredjedel att de inte har försäljningstillstånd från Länsstyrelsen. Knappt hälften av butikerna kontrollerar om köparen har tillstånd att hantera produkten och en tredjedel uppger att de inte förvarar produkterna oåtkomliga för obehöriga.

I projektet deltog 129 kommuner och totalt undersöktes 44 478 produkter i 1 378 butiker. 851 produkter plockades bort från hyllorna, för 397 produkter fick butikerna betala miljösanktionsavgift, 140 produkter ledde till åtalsanmälan och 28 produkter belades med förbud.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

PFAS kan kosta Sverige 50 miljarder kronor per år

Högfluorerade ämnen (PFAS) kan skapa stora kostnader för samhället. På europanivå handlar det om över 50 miljarder euro, varav miljöskador i Sverige beräknas kunna kosta samhället mellan 18 miljoner och 5 miljarder euro (cirka 50 miljarder kronor) per år. Det visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.