nr-logo

Hållbarhet i praktiken

klimatoro
7 av 10 barn och unga uppger att de är oroliga för vad som kommer att hända med klimatet och miljön i framtiden. FOTO: Pixabay

7 av 10 barn har klimatoro

Politikerna gör inte tillräckligt för klimatet. Det tycker barn och ungdomar i åldrarna 12-18 år i en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen.

  • Annons 1

9 av 10 barn anser att det är viktigt att vi människor börjar ta hand om klimatet. Och 7 av 10 tycker att politikerna inte gör tillräckligt för klimatet idag.

2 av 3 barn svarar också att de är intresserade av klimat och miljö, och 8 av 10 är beredda av leva mer miljövänligt. Undersökningen visar att flickor är mer benägna till detta än pojkar (9 av 10 flickor).

Växande konflikt mellan generationer

– Barn och unga idag skickar en mycket tydlig signal till politiker att de måste göra betydligt mer för klimatet. Vi ser att en konflikt mellan generationer håller på att växa fram, där unga runt om i världen ställer vuxenvärlden och politikerna till svars för att inte agera tillräckligt kraftfullt för klimatet. Vi i Naturskyddsföreningen står bakom de unga i detta. Nu måste politikerna ta den här oron på allvar, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur ungdomar ser på frågor som rör miljö, klimat och natur. Undersökningen genomfördes av Novus under perioden 17-20 december och 338 personer deltog via webbintervjuer.

Läs hela undersökningen här.

Läs mer: Plastavfall kan brytas ned till nanopartiklar i havet

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.