nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.
Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

180 000 olagliga avlopp i Sverige

Västernorrlands län är sämst och Jönköpings län är bäst på att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp, enligt en undersökning från VVS-Fabrikanterna.
I Sverige finns 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem är 180 000 olagliga.

  • Annons 1

Miljö- och energidepartementet förbereder en ny, bindande lagstiftning som skulle ersätta dagens allmänna råd för små avlopp. I förslaget till lag ingår ett nytt krav på en oberoende kontroll av enskilda avlopp vart tionde år, men enbart för nya avloppsanläggningar.

Samtidigt finns det 950 000 fastigheter med avlopp som inte är anslutna till kommunens avloppsnät. Av dem beräknas 350 000 vara undermåliga, varav 180 000 olagliga. 

– Kontroller är bra, men det är viktigt att de gäller både nya och gamla avloppsanläggningar. Vi har idag 180 000 enskilda avlopp som har varit olagliga sedan i slutet av sextiotalet och det skulle kännas absurt om de nya reglerna inte skulle gälla dem, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd och samordnare för Aktionsgruppen små avlopp.

Långsam åtgärdstakt

Enligt en undersökning som VVS-Fabrikanterna beställt och som besvarats av 288 av landets kommuner, beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp under 2016. De åtgärdade avloppen motsvarar 2,24 procent av beståndet och innebär att det skulle ta 45 år innan alla enskilda avlopp håller tillräcklig standard. Bäst på att åtgärda enskilda avlopp är Jönköpings län med 4,32 procent och i botten ligger Västernorrlands län med 0,79 procent av beståndet.

– Orenat avloppsvatten i dricksvatten och badsjöar är ett allvarligt problem och beror ofta på dålig rening och läckage från enskilda avlopp. Att införa skärpta regler för bara nyanlagda avlopp blir i praktiken en pålaga bara för dem som väljer att åtgärda sitt bristfälliga avlopp. För att kontrollerna ska ge önskad effekt är det också viktigt att de utförs med ett betydligt tätare intervall än vart tionde år, säger Anders Mårtensson.

 Statistiken län för län

Skärmavbild 2017-03-23 kl. 11.10.51

Kommentarer

1 reaktion till “180 000 olagliga avlopp i Sverige”

  1. Bengt skriver:

    ”Åtgärderna” som är räknat av VVS-fabrikanterna baseras på givna avloppstillstånd i varje kommun. Detta innebär att statistiken likaväl visar exploatering utanför VA-nätet. Att inte tydligt ange hur statistiken är hämtad är nära nog att trixa med statistiken. Statistiken visar inte heller om enskilda avlopp ersatts av kommunalt VA…

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.