nr-logo

Hållbarhet i praktiken

FOTO: Left-Handed Photography / Shutterstock.com

5 klimatmål som redan överträffats

Nationella och internationella klimatmål uppnås tidigare än förväntat enligt en genomgång från Naturskyddsföreningen. Här hittar du målen som redan har överträffats.

  • Annons 1

Det är inte så svårt att nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen har gått igenom klimat och energipolitiska mål och hittat en hel lista som redan har uppnåtts:

Globalt klimatmål

Det nuvarande globala klimatavtalet Kyotoprotokollets mål var att i den första åtagandeperioden uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på 5,2 procent mellan 1990 och 2012. Istället minskade länderna med klimatmål inom Kyotoprotokollet sina utsläpp med cirka 20 procent mellan 1990 och 2012*. Källa: FN

EU:s klimatmål

EUs klimatmål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procents under perioden 1990 – 2020. Redan 2014 hade utsläppen minskat med 23 procent. Källa: EU-kommissionen

Sveriges klimatmål

Det svenska klimatmålet till 2010 var 4 procents utsläppsminskning jämfört med 1990. Istället minskade utsläppen med 9 procent mellan 1990 – 2010. Tre år senare, 2013, hade utsläppen minskat med 22 procent. Källa: Naturvårdsverket

Sveriges mål om förnybar energi

Sveriges mål om 50 procent förnybar energi till 2020 uppnåddes redan 2012, och 2013 uppgick andelen förnybar energi till 52 procent. Källa: Naturvårdsverket

Sveriges mål om förnybara drivmedel

Målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 har överträffats. Förra året uppgick andelen förnybart till 18, 7 procent. Källa: Energimyndigheten

Politiska beslutsfattare underskattar med andra ord systematisk möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål, menar Naturskyddsföreningen.

– Eftersom politikerna är så fega är ett av de viktigaste besluten i Paris att få till korta avtalsperioder, så att länderna kan skärpa sina klimatmål ungefär var femte år, i takt med att de upptäcker hur lätt det faktiskt är. Klimatförhandlarna borde alltså paradoxalt nog uppmanas att fatta fler kortsiktiga beslut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Domstol förbjöd skogsplantering

Markägaren ville plantera skog på jordbruksmark men nekades tillstånd från Länsstyrelsen. Fallet överklagades och nådde Mark- och Miljööverdomstolen, som gick på länsstyrelsens linje. Av domen framgår att naturmiljö även kan omfatta kulturmiljö. Karin Forsman, JP Miljönet, förklarar varför.

Naturnära bolag bättre än stadsnära på biologisk mångfald

Naturnära företag är bättre på att redovisa sin påverkan på den biologiska mångfalden, jämfört med de bolag som är verksamma längre från naturen. Det visar en undersökning gjord bland Sveriges 100 största bolag.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sveriges landsting får 70 procent fossiloberoende personbilsflotta 2019

Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år. Vi börjar därmed närma oss målet om att Sveriges transportsektor ska minska sin klimatpåverkan med 70 procent till år 2030.