nr-logo

Tidningen för miljöproffs

shutterstock_223010800
FOTO: Left-Handed Photography / Shutterstock.com

5 klimatmål som redan överträffats

Nationella och internationella klimatmål uppnås tidigare än förväntat enligt en genomgång från Naturskyddsföreningen. Här hittar du målen som redan har överträffats.

  • Annons 1

Det är inte så svårt att nå klimatmålen. Naturskyddsföreningen har gått igenom klimat och energipolitiska mål och hittat en hel lista som redan har uppnåtts:

Globalt klimatmål

Det nuvarande globala klimatavtalet Kyotoprotokollets mål var att i den första åtagandeperioden uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på 5,2 procent mellan 1990 och 2012. Istället minskade länderna med klimatmål inom Kyotoprotokollet sina utsläpp med cirka 20 procent mellan 1990 och 2012*. Källa: FN

EU:s klimatmål

EUs klimatmål är att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 procents under perioden 1990 – 2020. Redan 2014 hade utsläppen minskat med 23 procent. Källa: EU-kommissionen

Sveriges klimatmål

Det svenska klimatmålet till 2010 var 4 procents utsläppsminskning jämfört med 1990. Istället minskade utsläppen med 9 procent mellan 1990 – 2010. Tre år senare, 2013, hade utsläppen minskat med 22 procent. Källa: Naturvårdsverket

Sveriges mål om förnybar energi

Sveriges mål om 50 procent förnybar energi till 2020 uppnåddes redan 2012, och 2013 uppgick andelen förnybar energi till 52 procent. Källa: Naturvårdsverket

Sveriges mål om förnybara drivmedel

Målet om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till 2020 har överträffats. Förra året uppgick andelen förnybart till 18, 7 procent. Källa: Energimyndigheten

Politiska beslutsfattare underskattar med andra ord systematisk möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål, menar Naturskyddsföreningen.

– Eftersom politikerna är så fega är ett av de viktigaste besluten i Paris att få till korta avtalsperioder, så att länderna kan skärpa sina klimatmål ungefär var femte år, i takt med att de upptäcker hur lätt det faktiskt är. Klimatförhandlarna borde alltså paradoxalt nog uppmanas att fatta fler kortsiktiga beslut, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Taggar:,

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.