nr-logo

Hållbarhet i praktiken

32 förslag för att klara miljömålen

Nu har Naturvårdsverket lämnat sin utvärdering av Sveriges miljömål till regeringen. Rapporten innehåller 32 förslag på hur miljömålen ska nås.

  • Annons 1

Många av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på miljön. Istället borde de riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Det menar Naturvårdsverket i 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen ”Styr med sikte på miljömålen”, den fjärde rapporten i sitt slag. Rapportens syfte är att hjälpa regeringen att föra en politik som ökar förutsättningarna att nå de svenska miljömålen. I rapporten listas 32 förslag. Några av dem är att skapa en sammanhållen politik för hållbar utveckling där alla politikerområden involveras och att styra mot en cirkulär ekonomi.

Ändra inriktning på styrmedel

Det som dock går som en röd tråd är att politiska styrmedel tydligare måste riktas mot att stoppa miljöproblem från att uppstå . Idag ligger fokus snarare på att begränsa de skador som redan skett. För att komma hit kan man exempelvis arbeta med att förbättra miljöbedömningar i planprocesser, styra transporter mot minskade utsläpp och utreda momsdifferentiering för hållbar konsumtion. Naturvårdsverket ger en rad olika förslag på förändringar av befintliga styrmedel.

– En cirkulär ekonomi bygger exempelvis på kretsloppstanken och är lätt att förstå och förhålla sig till, men för att det ska hända något behövs incitament för att till exempel öka återanvändning eller reparera istället för att köpa nytt, säger Björn Risinger. De miljöskadliga subventionerna bör fasas ut och skattesystemet behöver utvecklas.

Redovisningen innehåller förutom målövergripande analys även sammanfattade analyser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen.

Här kan du läsa mer och ladda ned hela rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Klimatet: Målen är tillräckliga – nu behövs verkstad

Debatten om politikens förutsättningar att hantera klimatfrågan, som Miljö & Utveckling arrangerade i Almedalen, ledde både till hetsig ordväxling och intressanta reflektioner. I panelen fanns Gunvor G Ericson, Svante Axelsson, Ludwig Bengtsson Sonesson och Mattias Goldmann. Du kan också se debatten, länk till filmen finns längst ned i texten.