nr-logo

Tidningen för miljöproffs

32 förslag för att klara miljömålen

Nu har Naturvårdsverket lämnat sin utvärdering av Sveriges miljömål till regeringen. Rapporten innehåller 32 förslag på hur miljömålen ska nås.

  • Annons 1

Många av dagens styrmedel och åtgärder handlar om att begränsa och kompensera för skador på miljön. Istället borde de riktas mot att undvika att miljöproblemen uppstår. Det menar Naturvårdsverket i 2015 års fördjupade utvärdering av miljömålen ”Styr med sikte på miljömålen”, den fjärde rapporten i sitt slag. Rapportens syfte är att hjälpa regeringen att föra en politik som ökar förutsättningarna att nå de svenska miljömålen. I rapporten listas 32 förslag. Några av dem är att skapa en sammanhållen politik för hållbar utveckling där alla politikerområden involveras och att styra mot en cirkulär ekonomi.

Ändra inriktning på styrmedel

Det som dock går som en röd tråd är att politiska styrmedel tydligare måste riktas mot att stoppa miljöproblem från att uppstå . Idag ligger fokus snarare på att begränsa de skador som redan skett. För att komma hit kan man exempelvis arbeta med att förbättra miljöbedömningar i planprocesser, styra transporter mot minskade utsläpp och utreda momsdifferentiering för hållbar konsumtion. Naturvårdsverket ger en rad olika förslag på förändringar av befintliga styrmedel.

– En cirkulär ekonomi bygger exempelvis på kretsloppstanken och är lätt att förstå och förhålla sig till, men för att det ska hända något behövs incitament för att till exempel öka återanvändning eller reparera istället för att köpa nytt, säger Björn Risinger. De miljöskadliga subventionerna bör fasas ut och skattesystemet behöver utvecklas.

Redovisningen innehåller förutom målövergripande analys även sammanfattade analyser för vart och ett av de 16 miljökvalitetsmålen.

Här kan du läsa mer och ladda ned hela rapporten

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Så mår våra hav

I Ocean State Report behandlas tillståndet i våra hav. Åttio forskare ligger bakom rapporten som framöver ska komma en gång per år.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.