nr-logo

Tidningen för miljöproffs

3 nya förordningar på avfallsområdet

Framöver får Naturvårdsverket rätt att utfärda miljösanktionsavgifter. Det är en av flera nya förordningar på avfallsområdet som antogs i veckan.

  • Annons 1

Naturvårdsverket får utfärda miljösanktionsavgifter om företag inte skickar in uppgifter om vilka mängder avfall de samlat in och behandlat föregående år. De nya sanktionerna behövs för att komplettera EU:s regelverk om producentansvar för elutrustning. Regeringen har även beslutat om förordningsändringar som tydliggör hur kvicksilveravfall får hanteras i avvaktan på att det bortskaffas i djupt bergförvar.

– Vi behöver en förbättrad hantering av miljöfarliga ämnen. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och därför är det extra viktigt med tydliga regler om hur det får hanteras, säger Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Regeringen har också beslutat om en förordning kring fartygsåtervinning som gör att man framöver kan ha anläggningar för att återvinna fartyg i Sverige. Förordningen kompletterar EUs regelverk där fartyg under EU-flagg måste återvinnas av godkända anläggningar. Naturvårdverket blir ansvarig myndighet för EU-förordningen i Sverige och den myndighet som får auktorisera anläggningar för fartygsåtervinning. Transportstyrelsen får vissa tillsynsuppgifter. De ska framför allt se till att de krav på dokumentation över farliga ämnen i fartyg som EU-lagstiftningen anger följs.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet!

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.

Filippa K mest hållbara butikskedja

Filippa K är årets mest hållbara butikskedja enligt Retail Awards 2017.
Sedan en ny hållbarhetsstrategi sjösattes 2012 har Filippa K drivit ett medvetet och engagerat hållbarhetsarbete med kvalitetssäkring i alla led, skriver juryn i sin motivering.

Så kan hållbarhetsarbetet förenklas för mindre företag

Att arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor blir allt viktigare. Men hur ska man hinna med som litet företag?
Hanna Cederqvist, ansvarig för företagarorganisationen Företagarnas hållbarhetsprojekt har tipsen som hjälper småföretagen på traven.