nr-logo

Hållbarhet i praktiken

3 nya förordningar på avfallsområdet

Framöver får Naturvårdsverket rätt att utfärda miljösanktionsavgifter. Det är en av flera nya förordningar på avfallsområdet som antogs i veckan.

  • Annons 1

Naturvårdsverket får utfärda miljösanktionsavgifter om företag inte skickar in uppgifter om vilka mängder avfall de samlat in och behandlat föregående år. De nya sanktionerna behövs för att komplettera EU:s regelverk om producentansvar för elutrustning. Regeringen har även beslutat om förordningsändringar som tydliggör hur kvicksilveravfall får hanteras i avvaktan på att det bortskaffas i djupt bergförvar.

– Vi behöver en förbättrad hantering av miljöfarliga ämnen. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och därför är det extra viktigt med tydliga regler om hur det får hanteras, säger Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Regeringen har också beslutat om en förordning kring fartygsåtervinning som gör att man framöver kan ha anläggningar för att återvinna fartyg i Sverige. Förordningen kompletterar EUs regelverk där fartyg under EU-flagg måste återvinnas av godkända anläggningar. Naturvårdverket blir ansvarig myndighet för EU-förordningen i Sverige och den myndighet som får auktorisera anläggningar för fartygsåtervinning. Transportstyrelsen får vissa tillsynsuppgifter. De ska framför allt se till att de krav på dokumentation över farliga ämnen i fartyg som EU-lagstiftningen anger följs.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4