nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Gäddviks vattenverk I Luleå kommun är en av 28 anläggningar som pekats ut som riksintresse av Havs- och vattenmyndigheten, Hav.
Gäddviks vattenverk I Luleå kommun är en av 28 anläggningar som pekats ut som riksintresse av Havs- och vattenmyndigheten, Hav. FOTO: Luleå kommun

28 vattenanläggningar blir riksintresse

Havs- och vattenmyndigheten, Hav, har beslutat att 28 områden med anläggningar för dricksvatten i Sverige är av riksintresse. Anläggningarna förser över 6,1 miljoner personer med dricksvatten.

  • Annons 1

Enligt miljöbalken ska områden som är särskilt lämpliga för anläggningar för bland annat vattenförsörjning skyddas mot åtgärder som kan försvåra användningen av dem.

– Myndighetens beslut gör att dricksvattenförsörjningen får samma status som andra viktiga samhällsfunktioner. Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på Hav.

God kvalitet

Huvudkriterier för att en anläggning för vattenförsörjning ska pekas ut som riksintresse är att den nyttjas eller kan nyttjas av minst 50 000 människor, att den har stor kapacitet och god kvalitet, att den behövs som reserv eller för framtida användning. Den ska också vara rustad för påverkan från klimatförändringar, som ökad risk för översvämningar och högre vattentemperaturer.

– Vi har arbetat med frågan om fler riksintressen för dricksvattenförsörjning under en lång period och i stort samråd med andra myndigheter och berörda. Vi är väldigt glada över att ha kommit så här långt, säger Margareta Lundin Unger.

De 28 riksintressanta anläggningarna finns i 18 av 21 svenska län. Sedan tidigare är endast området med Bolmentunneln utpekat som riksintresse för vattenförsörjningen i Sverige. Bolmentunneln förser stora delar av Skåne med vatten från sjön Bolmen i Småland.

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.