nr-logo

Hållbarhet i praktiken

20 år i miljöns tecken

Bruntlandrapporten, hållbar utveckling, freoner och oblekt papper. Det första numret av Miljö & Utveckling lämnade tryckpressarna i en tid av starkt miljöengagemang som året innan röstat in Miljöpartiet i riksdagen. 20 år har gått. M&U blickar tillbaka på miljöarbetet då och nu.

  • Annons 1

”Vi har en uppgift” var rubriken på Gösta Grahns första ledare i Miljö & Utveckling. Han beskriver en tid med ett framväxande engagemang för miljöfrågorna och ett spirande hopp om framtiden. En tid där ”myndigheter, institutioner, forskare, lagstiftare, industrier och vanliga människor i en salig blandning strävar åt samma håll, var och en på sitt sätt”. Det var i denna anda som tidningen föddes med en uppgift att skildra utvecklingen på miljöområdet.

När vi blickar tillbaka var 1989 verkligen en tid för avstamp i många viktiga miljösatsningar. Ett par år tidigare hade FN-rapporten Vår gemensamma framtid publicerats, även kallad Brundtlandrapporten, som hade i uppdrag att undersöka sambandet mellan ekonomisk utveckling och miljöförstöring. Rapporten lanserar begreppet hållbar utveckling med definitionen ”en hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” och blev en viktig milstolpe på vägen mot Rio-konferensen 1992.

1988 etablerades FNs klimatpanel IPCC där Bert Bolin, professor i meteorologi, var ordförande fram till 1998. Uppdraget var att fastställa risken för klimatförändringar orsakade av mänskliga aktiviteter. Och det var med panelens fjärde rapport 2007 som klimatfrågan fick verkligt genomslag.

I slutet av 1980-talet började man också efterfråga system för miljöledning. EUs system för miljöstyrning och redovisning, Emas, antogs av EUs miljöministrar 1993 och då var redan ISOs arbete med att ta fram miljöledningsstandarden ISO 14001 i full gång.

Miljöfrågan var också en stor och viktig konsumentfråga. Krav-märkningen av ekologiska produkter kom 1985. 1989 kom Svanen och Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval och några år senare kom EU-blomman. Miljö blev en viktig fråga i valrörelsen 1988 och gav Miljöpartiet en plats i riksdagen.

För svensk lagstiftning var 1989 också ett viktigt årtal. Antalet lagar som berörde miljön var många och utan sammanhållning. Detta år bildades därför Miljöskyddskommittén med uppdraget att se över miljölagstiftningen. Arbetet resulterade så småningom i Miljöbalken som trädde i kraft tio år senare.

Trots att mycket har hänt under de 20 åren som passerat är miljöfrågan hetare än någonsin. Vare sig det handlar om politiker, företagare eller konsumenter så har miljöfrågan på ett tydligare sätt blivit en överlevnadsfråga och är på väg att bli en integrerad del i vardagen.

Och tidningens ursprungstanke är lika viktig idag som för 20 år sedan – att vara med och skildra utvecklingen och arbetet för en bättre miljö.

Taggar:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4