nr-logo

Hållbarhet i praktiken

120 miljoner till klimatsmart byggande

Årets budgetanslag på miljöområdet fokuserar på insatser i arbetet med klimat- och miljökvalitetsmålen. Bland annat anslås 120 miljoner kronor för att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden.

  • Annons 1

Som M&U tidigare rapporterat innehåller budgetpropositionen anslag till både energiforskning, biogas och solel. När regeringen idag lägger fram budgeten för 2013 föreslås dessutom en treårig satsning på 120 miljoner kronor till ett särskilt program för att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden. De erfarenheter som programmet ger ska ligga till grund för de energikrav som ska gälla för alla nya byggnader från 2021.

I ett pressmeddelande framhåller miljöminister Lena Ek att miljösatsningarna i årets budget lägger stor vikt vid klimatanpassningsåtgärder och miljöforskning.

– Sverige har högt ställda mål för sin miljöpolitik och ambitiösa klimat- och miljökvalitetsmål. Det kräver både generella åtgärder och riktade insatser inom en rad olika samhällssektorer, liksom en bred internationell samverkan. Årets budgetsatsningar möjliggör att vi kan hålla tempot upp i arbetet, säger miljöminister Lena Ek.

Arbetet med anpassning till ett förändrat klimat får fortsatt stöd, både på central och regional nivå. Klimatmodelleringsverksamheten vid Rossby Centre vid SMHI får 10 miljoner per år från 2014. De kommande fyra åren satsas 12 miljoner kronor per år på myndigheterna SGI:s och MSB:s verksamheter för insamling av geoteknisk information. Dessutom får Länsstyrelserna i uppdrag att utarbeta regionala handlingsplaner för klimatanpassning och följa upp klimatanpassningsarbetet i kommunerna.

Andra budgetförslag:

– 2 miljarder kronor till åtgärder för havs- och vattenmiljö för de kommande fyra åren. Detta för att stärka genomförandet av fiskerikontrollen som successivt utvidgats, både när det gäller rapporteringskrav för fiskare och ökade krav på uppföljning.

– 1,8 miljarder kronor mellan 2013 och 2016 till sanering av förorenade områden. Pengarna kan användas såväl till akutinsatser som olika utredningar av vilken aktör som ansvarat för en förorening.

– 35 miljoner kronor till Mark- och miljödomstolarna 2013, och sedan 25 miljoner per år från 2014.

– 50 miljoner kronor till Formas för 2013. Anslaget beräknas öka med 67,5 miljoner kronor 2014, 100 miljoner kronor 2015 och 150 miljoner kronor 2016. Inom ramen för denna ökning föreslår regeringen en särskild satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande.

Etiketter:

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

Analys: Vem får stämma EU för otillräckliga klimatmål?

EU:s klimatmål är otillräckliga, menar en samisk ungdomsorganisation och ett flertal personer som berörs av klimatförändringar världen över. EU-domstolen har dock beslutat att avvisa deras talan och därmed inte pröva frågan i sak. JP Infonets redaktör och jurist Fanny Vesterberg analyserar talesrättsreglerna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Energimyndigheten – lyft fram energirådgivningen!

Debatt

Rådgivning i energifrågor, så kallade EKR-verksamheter, behöver visa att de finns och därför bland annat öka synligheten på sociala medier. Energimyndigheten bör också lyfta fram rådgivningen gentemot andra myndigheter. Det menar Are Kjeang, universitetsadjunkt, Karlstads universitet, i en debattartikel hos Miljö & Utveckling.