nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Avsikten med Södertörnsanalysen är att på ett begripligt sätt åskådliggöra statistik om befolkningsutvecklingen i kommunen, med fokus på social hållbarhet.

”Roslingmodellen” för hållbar stadsutveckling

Professor Hans Rosling har blivit världskändis genom sitt sätt att beskriva ...

Forskningsrapporten The Arctic Resilience Report, som släpptes i veckan, är slutresultatet av ett fem år långt vetenskapligt arbete med att bättre förstå innebörden av förändringarna som pågår i Arktis.

Arktis ekosystem hotas

19 kritiska tröskelvärden riskerar att drastiskt förändra Arktis i grunden redan ...

Både privatpersoner och verksamheter kan bli dubbelt så effektiva och samtidigt förbruka mindre resurser, enligt Martin Sköld, docent på Handelshögskolan i Stockholm

Så blir du dubbelt effektiv

Hallå där Martin Sköld, docent på Handelshögskolan i Stockholm. Du är aktuell ...

  • Annonskod för Huvudspalten 4

Prenumerera på Miljö&Utvecklings nyhetsbrev.

Det är helt gratis!

Anmäl dig här