nr-logo

Tidningen för miljöproffs

MU17-2_218px

Fem steg som vänder risk till möjlighet

Här bjuder vi våra webbläsare på en guide från tidningen om hur ett systematiskt ...

Utbildningarna kommer att hållas av konsultbolaget Goodpoint som har några av Sveriges främsta experter inom hållbarhet. Här Kajsa Rives, konsult inom områdena strategi, risk och Kommunikation.

Miljö & Utveckling och Goodpoint startar utbildningsverksamhet

Behöver du lära dig mer om de nya lagkraven kring hållbarhetsredovisning, eller ...

– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och bli den länk som idag saknas mellan textilinsamling och textilåtervinning, säger Maria Elander, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tekniken som kan sätta fart på textilåtervinningen

Automatisk sortering av kasserade textilier skulle kunna revolutionera ...

Osakliga angrepp på byggmaterial

Debatt

I en artikel i Miljö & utveckling 22 februari intervjuas Åke Bergman från Swetox och Erik Gravenfors från Kemikalieinspektionen om byggmaterials innehåll. Deras tes verkar vara att det inte finns några regler och att det saknas insyn i produktionen av byggmaterial. Tyvärr har de missuppfattat väldigt mycket kring hur branschen arbetar, skriver Johan Aspelin, vd för Golvbranschen.

  • Annonskod för Huvudspalten 4

Prenumerera på Miljö&Utvecklings nyhetsbrev.

Det är helt gratis!

Anmäl dig här